Mehrsprachig

LEVENSKUNST  VOOR  IEDEREEN 

Meer dan 90 foto’s met bijpassende gedichten. 
De kunst is te leven in je eigen kunst.
Maar ook in de kunst van de natuur. 
Het leven is gekleurd en helaas soms ook niet.

LEBENSKUNST FÜR JEDEN

Mehr als 90 Foto’s mit passenden Gedichten.
Die Kunst ist in ihrer eigenen Kunst zu leben.
Aber auch in der Kunst der Natur.
Das Leben ist farbig und leider manchmal auch nicht.

LEVENSKRACHT   VOOR  IEDEREEN 

Meer dan 80 foto’s met bijpassende gedichten. 
De kracht van de natuur kun je krachtig in zinnen verwoorden.
Soms heeft het leven een steun nodig. 
En dat zijn nou net de woorden waar het om gaat.

LEBENSKRAFT FÜR JEDEN

Mehr als 80 Foto’s mit passenden Gedichten.
Die Kraft der Natur kannst du kräftig in Sätze umschreiben.
Manchmal hat das Leben eine Unterstützung nötig.
Und das sind genau die Worte um die es geht.

LEVENSBESCHRIJVINGEN  VOOR  IEDEREEN 

Meer dan 110 foto’s met bijpassende gedichten. 
De natuur beschrijft het leven.
Met al zijn bergen en zijn dalen.
Met al zijn meren en bomen.

LEBENSBESCHREIBUNGEN FÜR JEDEN

Mehr als 110 Foto’s mit passenden Gedichten.
Die Natur beschreibt das Leben.
Mit all seinen Bergen und Tälern.
Mit all seinen Seen und Bäumen.

TROTSEREN TROTZEN 

Meer dan 110 foto’s met bijpassende zinnen , ook in het Duits. 
De cover is een rots , met een gezicht. 
Eén oog lacht en één oog huilt.
Met je eigen trots kun je alles trotseren. 

TROTZEN

Mehr als 110 Foto’s mit passenden Sätze , auch in Deutsch.
Das Umschlagfoto ist ein Fels mit einem Gesicht.
Ein Auge lacht und ein Auge weint.
Mit deiner eigenen Stolz kannst du alles trotzen.

JOUW BASIS HOUDT JE IN BALANS 

De titel zegt eigenlijk alles.
Wanneer de basis goed is kun je alles aan.
En dan blijf je in balans.
Die basis is van jouw.
Waardoor jij in balans blijft. 

DEINE BASIS HÄLT DICH IN BALANCE

Der Titel sagt eigentlich alles.
Wenn die Basis gut ist kannst du alles.
Und dan bleibst du im Bilanz.
Die Basis ist von dir.
Wodurch du im Bilanz bleibst.

WOORDEN DIE JE UIT BALANS BRENGEN 

Ruim 130 woorden waarvan de titel alles zegt.
Er zijn altijd mensen die woorden bedenken waardoor je uit balans gebracht wordt.
In die woorden kun je dingen herkennen. 
Waar jij je dan bewust van wordt.
En dan heb je zelf de keuze wat je er mee doet.
Dit boek is ook voor alle therapeuten. 
Die dan één of meerdere woorden er uit halen. 
En deze dan bespreken met hun cliënten. 
Elk woord kan de therapeut verder uitdiepen. 
Het geeft steun. Omdat het herkenbaar is.

WORTE DIE DICH AUS DEM BILANZ BRINGEN

Mehr als 130 Worte wovon der Titel alles sagt.
Es gibt immer Menschen die Worte bedenken wodurch du aus Bilanz gebracht wirst. 
In diesen Worte kannst du Dinge erkennen.
Wo du dir dann bewusst von wirst.
Und dann hast du selber die Wahl was du da mit tust.
Dieses Buch ist auch für alle Therapeuten.
Die dann ein oder mehr Worte heraus holen.
Und diese dann mit ihren Patienten besprechen.
Jedes Wort kann der Therapeut weiter vertiefen.
Es gibt Unterstützung. Weil es erkennbar ist.

EEN RUGZAK VOL WOORDEN EN GEDACHTEN 

Een reis naar een eiland. En naar jezelf. 
Onderweg kom je veel herkenbare dingen tegen. 
De gewone daagse dingen tijdens een reis dienen zich aan.
En als je heen kunt reizen , kun je ook altijd terug reizen. 

EIN RUCKSACK VOLL WORTE UND GEDANKEN

Eine Reise zu einer Insel. Und zu dir selbst.
Unterwegs begegnen dir viele erkennbare Dinge.
Die gewöhnliche alltäglichen Dinge während eine Reise melden sich.
Und wenn du die Hinreise machen kannst , kannst du auch immer zurück reisen.

EEN  KOFFER  VOL  MET  UITZICHT 

Er is altijd een spoor. 
En een uitzicht is er ook altijd. 
Wat je mee neemt , neem je ook altijd mee terug.
Het moment bepaalt altijd de inhoud van je koffer.

EIN KOFFER VOLL MIT AUSSICHT

Es gibt immer eine Spur.
Und eine Aussicht gibt es auch immer.
Was du mit nimmst , nimmst du auch immer wieder mit zurück.
Der Moment bestimmt immer den Inhalt deines Koffers.

ZES  EN  DRIE  IS  VRIENDSCHAP 
ZESSE  EN DRI-J  IS VRIENDSCHAP
SECHS UND DREI IST FREUNDSCHAFT

Een kinderboek in drie talen. 
Nederlands Achterhoeks Dialect Duits
Over vriendschap tussen kinderen. 
En over de dingen die zich in een kinderleven afspelen.
School   Plezier  Vrijetijd  Feestdagen  Schoolkamp  Monstercross  Ziekenhuis  Pesten  Sport 

SECHS UND DREI IST FREUNDSCHAFT

Ein Kinderbuch in drei Sprachen.
Holländisch Achterhoeks Dialekt Deutsch
Über Freundschaft zwischen Kindern.
Und über die Dinge die sich in einem Kinderleben abspielen.
Schule Spass Freizeit Feiertage Klassenfahrt Ungeheuerrennen Krankenhaus Mobben Sport

WAT  BLIJFT  KOMT  NOOIT  TERUG

Ruim 230 pictogrammen met bijpassende toelichting. 
Over alles wat er zich in een leven optekent.

WAS BLEIBT KOMMT NIE ZURÜCK

Mehr als 230 Piktogrammen mit passender Erläuterung.
Über alles was sich im Leben aufzeichnet.

EEN  ONTWAPENEND  WOORD 

Columns over het ( spirituele ) leven. 
Met 33 bijpassende wolken foto’s .
Een deel van de feestdagen is omschreven. 
Maar ook de gewone dingen die het leven biedt.

EIN ENTWAFFNENDES WORT

Kolumne über das ( spirituelle ) Leben.
Mit 33 passenden Wolkenfoto’s.
Ein Teil der Feiertage ist beschrieben.
Aber auch die gewöhnliche Dinge die das Leben bietet.

DE  ONTMOETING    DIE  BEGEGNUNG 

In het Nederlands en in het Duits. 
Een voorbestemde liefdesroman. 
De wending die het leven neemt mag niet omgebogen worden.
En als dat toch gebeurt , dan keert het leven het blad vanzelf om.
Echter dan wel het blad van je levensboek. 
Die nooit uitgeschreven raakt.

DIE BEGEGNUNG

Auf Holländisch und in Deutsch. 
Ein vorbestimmter Liebesroman.
Die Wendung die das Leben nimmt darf nicht umgebogen werden.
Und wenn das doch passiert , dann wendet das Leben von selber das Blatt.
Dann wohl das Blatt von deinem Lebensbuch.
Das nie fertig geschrieben sein wird.

MIJ  KUN  JE  OM  EEN  BOODSCHAP  STUREN 

Dagelijks doen we boodschappen.  Met boodschappen briefjes. 
Deze zijn 366 keer in beeld te zien met een verhaaltje dat vertelt over het briefje. 
De boodschap is dan : Deel alle smaken van alle landen.
Dat is de boodschap van dit boek.

MICH KANNST DU UM EINEN BOTSCHAFT SCHICKEN

Täglich gehen wir Einkaufen. Mit Einkaufszettelchen.
Diese sind 366 mal in Bild zu sehen mit eine Geschichte das erzählt über den Zettel.
De Botschaft ist : Teile alle Geschmäckern aller Länder.
Das ist die Botschaft dieses Buches.

THUIS  BEWEGEN  EN  MEER

In alfabetische volgorde staan de zinnen. 
Je kunt dan makkelijk iets vinden , ook als je niet zoekt. 
Daagse dingen kunnen oefeningen zijn. Daagse dingen kun je uitvoeren. 
Meer kun je er altijd van maken. 

ZU HAUSE BEWEGEN UND MEHR

Die Sätze stehen in alphabetischer Reihenfolge.
Du kannst dann leicht etwas finden , auch wenn du nicht suchst.
Tägliche Dinge können Übungen sein. Tägliche Dinge kannst du ausführen.
Mehr kannst du immer draus machen.

DE  TITEL  SPREEKT  VOOR  ZICH

Veel spreekt voor zichzelf.
Zelf heb je dan veel in de hand of soms niet.
Niet voor niets kun je altijd twee kanten op.
Op die wijsheid kun je rekenen. 

DER TITEL SPRICHT FÜR SICH

Vieles spricht für sich.
Selber hast du dann vieles in der Hand oder manchmal nicht.
Nicht um sonst kannst du immer in zwei Richtungen gehen.
Auf diese Weisheit kannst du rechnen.

BERGJE  GING  OP  PAD

Je pad was er altijd al.
Je moet het alleen bewandelen. 
Je hebt soms iemand nodig die zegt ; ga gewoon. 
Je bent je eigen doel en dat is niet erg.
Je komt altijd uit op de plaats waar je thuis hoort.

BERGJE GING AUF PFAD

Dein Pfad gab es immer schon.
Du musst es allein gehen.
Du hast manchmal jemanden nötig der sagt : geh einfach.
Du bist dein eigenes Ziel und das ist nicht schlimm.
Du kommst immer aus auf dem Ort wo du hingehörst.

IN  ELK  MENS  LEEFT  EEN  PINOCCHIO 

Iedereen heeft een geweten.
Iedereen weet dat deze altijd werkt.
Iedereen danst door het levenscircus. 
Iedereen weet dat je soms aan touwtjes zit.
Iedereen laat zich wel eens verleiden. 
Iedereen weet dat je soms heel diep moet gaan om te overleven. 
Iedereen kent zijn eigen kracht.

IN JEDEM MENSCH LEBT EIN PINOCCHIO

Jeder hat ein Gewissen.
Jeder weiss das es immer funktioniert.
Jeder tanzt durch den Lebenszirkus.
Jeder weiss das du manchmal am Seilen sitzt.
Jeder lässt sich mal verführen.
Jeder weiss das du manchmal sehr tief gehen muss um zu überleben.
Jeder kennt seine eigene Kraft.

DAGELIJKSE  WIJSHEDEN  EN  WOORDSPELINGEN 

Heel veel zinnen met wijze woorden. 

TÄGLICHE WEISHEITEN UND WORTSPIELE

Ganz viele Sätze mit weise Worte.

ELKE  DAG  EEN  ( Z ) INGEVING 

Heel veel zinnen die ingegeven zinnig zijn.

JEDEN TAG EINE ( SINN ) EINGEBUNG

Ganz viele Sätze die eingegeben Sinn ergeben.

EEN  VERDRAAIDE  SPREUK  IS  OOK  EEN  SPREUK

Heel veel zinnen die zich verspreken. 

EIN VERDREHTER SPRUCH IST AUCH EIN SPRUCH

Ganz viele Sätze die sich versprechen.

KIJK  ONVERWACHT  VOORUIT  NAAR  GELUK 

Heel veel zinnen die er gelukkig zijn om je gelukkig te maken. 

GUCKE UNERWARTET VORWÄRTS ZUM GLÜCK

Ganz viele Sätze die glückligerweise da sind um dich glücklich zu machen.