Meertalig

LEVENSKUNST   VOOR   IEDEREEN   

Meer  dan  90  foto’s  met  bijpassende  gedichten.   
De  kunst  is  te  leven  in  je  eigen  kunst.  
Maar  ook  in  de  kunst  van  de  natuur.   
Het  leven  is  gekleurd  en  helaas  soms  ook  niet.  
 
LEBENSKUNST  FÜR  JEDEN 

Mehr  als  90  Foto’s  mit  passenden   Gedichten. 
Die  Kunst  ist  in ihrer  eigenen  Kunst  zu  leben. 
Aber  auch  in  der  Kunst  der  Natur. 
Das  Leben  ist  farbig  und  leider  manchmal  auch  nicht.  
  

LEVENSKRACHT   VOOR   IEDEREEN   
 
Meer  dan  80  foto’s  met  bijpassende  gedichten.   
De  kracht  van  de  natuur  kun  je  krachtig  in  zinnen  verwoorden.  
Soms  heeft  het  leven  een  steun  nodig.   
En  dat  zijn  nou  net  de  woorden  waar  het  om  gaat.  
  
LEBENSKRAFT  FÜR  JEDEN 
 
Mehr  als  80  Foto’s  mit  passenden  Gedichten. 
Die  Kraft  der  Natur  kannst  du  kräftig  in  Sätze  umschreiben. 
Manchmal  hat  das  Leben  eine  Unterstützung  nötig. 
Und  das  sind  genau  die  Worte   um  die  es  geht. 
 
 
LEVENSBESCHRIJVINGEN   VOOR   IEDEREEN   
 
Meer  dan  110  foto’s  met  bijpassende  gedichten.   
De  natuur  beschrijft  het  leven.  
Met  al  zijn  bergen  en  zijn  dalen.  
Met  al  zijn  meren  en  bomen.  
 
LEBENSBESCHREIBUNGEN  FÜR  JEDEN 
 
Mehr  als  110  Foto’s  mit  passenden  Gedichten. 
Die  Natur  beschreibt  das  Leben. 
Mit  all  seinen  Bergen  und   Tälern. 
Mit  all  seinen  Seen  und  Bäumen. 
  

TROTSEREN TROTZEN   
 
Meer  dan  110  foto’s  met  bijpassende  zinnen ,  ook  in  het  Duits.   
De  cover  is  een  rots ,  met  een  gezicht.   
Eén  oog  lacht  en  één  oog  huilt.  
Met  je  eigen  trots  kun  je  alles  trotseren.   
  
TROTZEN 
 
Mehr  als  110  Foto’s  mit  passenden  Sätze ,  auch  in  Deutsch. 
Das  Umschlagfoto  ist  ein  Fels  mit  einem  Gesicht. 
Ein  Auge  lacht  und  ein  Auge  weint. 
Mit  deiner  eigenen  Stolz  kannst  du  alles  trotzen. 
 
 
JOUW  BASIS  HOUDT  JE  IN  BALANS   
 
De  titel  zegt  eigenlijk  alles.  
Wanneer  de  basis  goed  is  kun  je  alles  aan.  
En  dan  blijf  je  in  balans.  
Die  basis  is  van  jouw.  
Waardoor  jij  in  balans  blijft.   
  
DEINE BASIS HÄLT DICH IN BALANCE

Der Titel sagt eigentlich alles. 
Wenn die Basis gut ist kannst du alles. 
Und dan bleibst du im Bilanz. 
Die Basis ist von dir. 
Wodurch du im Bilanz bleibst. 
 
 
WOORDEN  DIE  JE  UIT  BALANS  BRENGEN   

Ruim  130  woorden  waarvan  de  titel  alles  zegt.  
Er  zijn  altijd  mensen  die  woorden  bedenken  waardoor  je  uit  balans  gebracht  wordt.  
In  die  woorden  kun  je  dingen  herkennen.   
Waar  jij  je  dan  bewust  van  wordt.  
En  dan  heb  je  zelf  de  keuze  wat  je  er  mee  doet.  
Dit  boek  is  ook  voor  alle  therapeuten.   
Die  dan  één  of  meerdere  woorden  er  uit  halen.   
En  deze  dan  bespreken  met  hun  cliënten.   
Elk  woord  kan  de  therapeut  verder  uitdiepen.   
Het  geeft  steun.  Omdat  het  herkenbaar  is.  

WORTE DIE DICH AUS DEM BILANZ BRINGEN 

Mehr als 130 Worte wovon der Titel alles sagt. 
Es gibt immer Menschen die Worte bedenken wodurch du aus Bilanz gebracht wirst.  
In diesen Worte kannst du Dinge erkennen. 
Wo du dir dann bewusst von wirst. 
Und dann hast du selber die Wahl was du da mit tust.
Dieses Buch ist auch für alle Therapeuten. 
Die dann ein oder mehr Worte heraus holen. 
Und diese dann mit ihren Patienten besprechen. 
Jedes Wort kann der Therapeut weiter vertiefen. 
Es gibt Unterstützung. Weil es erkennbar ist. 
 

EEN  RUGZAK  VOL  WOORDEN  EN  GEDACHTEN   

Een  reis  naar  een  eiland.  En  naar  jezelf.   
Onderweg  kom  je  veel  herkenbare  dingen  tegen.   
De  gewone  daagse  dingen  tijdens  een  reis  dienen  zich  aan.  
En  als  je  heen  kunt  reizen ,  kun  je  ook  altijd  terug  reizen.   
 
EIN RUCKSACK VOLL WORTE UND GEDANKEN 

Eine Reise zu einer Insel. Und zu dir selbst. 
Unterwegs begegnen dir viele erkennbare Dinge. 
Die gewöhnliche alltäglichen Dinge während eine Reise melden sich. 
Und wenn du die Hinreise machen kannst , kannst du auch immer zurück reisen.    

EEN  KOFFER  VOL  MET  UITZICHT   

Er  is altijd  een  spoor.   
En  een  uitzicht  is  er  ook  altijd.   
Wat  je  mee  neemt ,  neem  je  ook  altijd  mee  terug.  
Het  moment  bepaalt  altijd  de  inhoud  van  je koffer.  
  
EIN KOFFER VOLL MIT AUSSICHT 

Es gibt immer eine Spur. 
Und eine Aussicht gibt es auch immer. 
Was du mit nimmst , nimmst du auch immer wieder mit zurück. 
Der Moment bestimmt immer den Inhalt deines Koffers. 
 

ZES  EN  DRIE  IS  VRIENDSCHAP   
ZESSE  EN DRI-J  IS VRIENDSCHAP
SECHS UND DREI IST FREUNDSCHAFT 

Een  kinderboek  in  drie  talen.   
Nederlands Achterhoeks Dialect Duits
Over  vriendschap  tussen  kinderen.   
En  over  de  dingen  die  zich  in  een  kinderleven  afspelen.  
School   Plezier  Vrijetijd  Feestdagen  Schoolkamp  Monstercross  Ziekenhuis  Pesten  Sport   
 
SECHS UND DREI IST FREUNDSCHAFT 

Ein Kinderbuch in drei Sprachen. 
Holländisch Achterhoeks Dialekt Deutsch
Über Freundschaft zwischen Kindern. 
Und über die Dinge die sich in einem Kinderleben abspielen. 
Schule Spass Freizeit Feiertage Klassenfahrt Ungeheuerrennen Krankenhaus Mobben Sport 
 

WAT  BLIJFT  KOMT  NOOIT  TERUG  

Ruim  230  pictogrammen  met bijpassende  toelichting.   
Over  alles  wat  er  zich  in  een  leven optekent.  
 
WAS BLEIBT KOMMT NIE ZURÜCK 

Mehr als 230 Piktogrammen mit passender Erläuterung. 
Über alles was sich im Leben aufzeichnet. 
  

EEN  ONTWAPENEND  WOORD   

Columns  over  het  ( spirituele )  leven.   
Met  33  bijpassende  wolken  foto’s .  
Een  deel  van  de  feestdagen  is  omschreven.   
Maar  ook  de  gewone  dingen  die  het  leven  biedt.  
  
EIN ENTWAFFNENDES WORT 

Kolumne über das ( spirituelle ) Leben. 
Mit 33 passenden Wolkenfoto’s. 
Ein Teil der Feiertage ist beschrieben. 
Aber auch die gewöhnliche Dinge die das Leben bietet. 
 

DE  ONTMOETING    DIE  BEGEGNUNG   

In  het  Nederlands  en  in  het  Duits.   
Een  voorbestemde  liefdesroman.   
De  wending  die  het  leven  neemt  mag  niet  omgebogen  worden.  
En  als  dat  toch  gebeurt ,  dan  keert  het  leven  het  blad  vanzelf  om.  
Echter  dan  wel  het  blad  van  je  levensboek.   
Die  nooit  uitgeschreven  raakt.  
 
DIE BEGEGNUNG 

Auf Holländisch und in Deutsch.  
Ein vorbestimmter Liebesroman. 
Die Wendung die das Leben nimmt darf nicht umgebogen werden. 
Und wenn das doch passiert , dann wendet das Leben von selber das Blatt. 
Dann wohl das Blatt von deinem Lebensbuch. 
Das nie fertig geschrieben sein wird. 
 

MIJ  KUN  JE  OM  EEN  BOODSCHAP  STUREN   

Dagelijks  doen  we  boodschappen.  Met  boodschappen  briefjes.   
Deze  zijn  366  keer  in  beeld  te  zien  met  een  verhaaltje  dat  vertelt  over  het  briefje.   
De  boodschap  is  dan :  Deel  alle  smaken  van  alle  landen.  
Dat  is  de  boodschap  van  dit  boek.  
  
MICH KANNST DU UM EINEN BOTSCHAFT SCHICKEN 

Täglich gehen wir Einkaufen. Mit Einkaufszettelchen.
Diese sind 366 mal in Bild zu sehen mit eine Geschichte das erzählt über den Zettel. 
De Botschaft ist : Teile alle Geschmäckern  aller Länder. 
Das ist die Botschaft dieses Buches. 

THUIS  BEWEGEN  EN  MEER  

In  alfabetische  volgorde  staan  de  zinnen.   
Je  kunt  dan  makkelijk  iets  vinden ,  ook  als  je  niet  zoekt.   
Daagse  dingen  kunnen  oefeningen  zijn.  Daagse  dingen  kun  je  uitvoeren.   
Meer  kun  je  er  altijd  van  maken.   
 
ZU HAUSE BEWEGEN UND MEHR 

Die Sätze stehen in alphabetischer Reihenfolge. 
Du kannst dann leicht etwas finden , auch wenn du nicht suchst. 
Tägliche Dinge können Übungen sein. Tägliche Dinge kannst du ausführen. 
Mehr kannst du immer draus machen. 

DE  TITEL  SPREEKT  VOOR  ZICH  

Veel  spreekt  voor  zichzelf.  
Zelf  heb  je  dan  veel  in  de  hand  of  soms  niet.  
Niet  voor  niets  kun  je  altijd  twee  kanten  op.  
Op  die  wijsheid  kun  je  rekenen.   
 
DER TITEL SPRICHT FÜR SICH 

Vieles spricht für sich. 
Selber hast du dann vieles in der Hand oder manchmal nicht.
Nicht um sonst kannst du immer in zwei Richtungen gehen. 
Auf diese Weisheit kannst du rechnen.
 

BERGJE  GING  OP  PAD  

Je  pad  was  er  altijd  al.  
Je  moet  het  alleen  bewandelen.   
Je  hebt  soms  iemand  nodig  die  zegt ;  ga  gewoon.   
Je  bent  je  eigen  doel  en  dat  is  niet  erg.  
Je  komt  altijd  uit  op  de  plaats  waar  je  thuis  hoort.  
 
BERGJE GING AUF PFAD

Dein Pfad gab es immer schon. 
Du musst es allein gehen. 
Du hast manchmal jemanden nötig der sagt : geh einfach. 
Du bist dein eigenes Ziel und das ist nicht schlimm.
Du kommst immer aus auf dem Ort wo du hingehörst. 
    
IN  ELK  MENS  LEEFT  EEN  PINOCCHIO   

Iedereen  heeft  een  geweten.  
Iedereen  weet  dat  deze  altijd  werkt.  
Iedereen  danst  door  het  levenscircus.   
Iedereen  weet  dat  je  soms  aan  touwtjes  zit.  
Iedereen  laat  zich  wel eens  verleiden.   
Iedereen  weet  dat  je  soms  heel  diep  moet  gaan  om  te  overleven.   
Iedereen  kent  zijn  eigen  kracht.  
 

IN JEDEM MENSCH LEBT EIN PINOCCHIO 

Jeder hat ein Gewissen. 
Jeder weiss das es immer funktioniert. 
Jeder tanzt durch den Lebenszirkus. 
Jeder weiss das du manchmal am Seilen sitzt. 
Jeder lässt sich mal verführen. 
Jeder weiss das du manchmal sehr tief gehen muss um zu überleben. 
Jeder kennt seine eigene Kraft. 
  

DAGELIJKSE  WIJSHEDEN  EN  WOORDSPELINGEN   

Heel  veel  zinnen  met  wijze  woorden.   
 
TÄGLICHE WEISHEITEN UND WORTSPIELE 

Ganz viele Sätze mit weise Worte. 
 

ELKE  DAG  EEN  ( Z ) INGEVING   

Heel  veel  zinnen  die  ingegeven  zinnig  zijn.  
 
JEDEN TAG EINE ( SINN ) EINGEBUNG

Ganz viele Sätze die eingegeben Sinn ergeben. 
 

EEN  VERDRAAIDE  SPREUK  IS  OOK  EEN  SPREUK  

Heel  veel  zinnen  die  zich  verspreken.   
 
EIN VERDREHTER SPRUCH IST AUCH EIN SPRUCH 

Ganz viele Sätze die sich versprechen. 
 

KIJK  ONVERWACHT  VOORUIT  NAAR  GELUK   

Heel  veel  zinnen  die  er  gelukkig  zijn  om  je  gelukkig  te  maken.   
 
GUCKE UNERWARTET VORWÄRTS ZUM GLÜCK 

Ganz viele Sätze die glückligerweise da sind um dich glücklich zu machen.